SPONSORS

SPECIAL THANKS

AAMIR KHAN, AMIT KUMAR GHOSH, ANISA DRABOO, ARUNA VASUDEV, AMRUDA NAIR, ANNURAG BATRA, ALISON SALDANHA, ADVAIT CHANDAN, ANNESH BILAS THAKUR, ANOUSHKA SIVARAMAN, ARINDAM SIL, ARTI SARIN, ARORA PRABHA, BINA RAMANI, DHIRAJ BEDISKAR, KIRAN RAO, GORAL AJMERA, GREG PARDO, JAIVIR SINGH, JENNIFER PANDYA, JENNY GOLDSTEIN, JESS DUTTON, JOANNE JORIA, JOHN BEED, LEENA CHAKRABARTI, UNION MINISTER MANEKA GANDHI, MALVIKA MEHRA, MAMTAA CARROL, MAMTA KOHLI, MARIA FERNANDEZ, MATTEW VANDEREN, MEENA CHABRIA, MODHURIMA SINHA, NAINA LAL KIDWAI, NANDINI BANSAL, NAVJOT DHANOA, NIKHIL LULA, NEERA NUNDY, NEHAL SANGHAVI, PARAG GUPTA, OINDRILLA DUTT, PAKZAN DASTOOR, PINAKI HALDER, PRAHLAD KAKKAR, PRANEETA KAPUR, PRATIK BANERJEE, PRERNA DAGA, RACHEL RIPPY, RAVINA AGGARWAL, RAVI VERMA, RAJEEV KUMAR, RANJEET AHLUWALIA, RENA SINGER, RHITU CHATERJEE, ROHIT KHATTAR, ROSHNI SEN, ROSHNI SUDESH, SABYASACHI MUKHERJI, SANDIP ROY, SANJOY PATNIK, SARAH LEWIS, SHAHSHI PANJA, SHEETAL MEHTA, SIMON GHOSH, SMARAJIT PURKAYASTHA, SANDEEP GUPTA, SANJOY PATNAIK, SHALU SABHARWAL, SILKY CHOPRA MEHROTRA, SHILADITYA BORA, SHREYASI JHA, SMARINITA SHETTY, SUNIL LULA, SUSANNA CHACKO, SOHINI DAS, SUPRIYA CHATTOPADHYAY, SRINATH SRIDHARAN, SUBODH SINGH, SUPARNA CHADDA, THENNY MEJIA, USHA MAHESHWARI, VAIHAYASI DANIEL, VAINI MEHRA, VANITA MUKHERJEE, VIDYUN SINGH